Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Okluzija ,   PRK
2B
 08:15 


Okluzija ,   PRK
2A
 08:15 

Okluzija ,   PRK
2H
 08:15 


Okluzija ,   PRK
2G
 08:15 

Okluzija ,   PRK
2L
 08:15 


Okluzija ,   PRK
2K
 08:15 

 08:20     
 
 
 
 08:40     
 
 
 
 09:00 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3E
 09:00 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3F
 09:00 

Okluzija ,   PRK
2B
 09:00 


Okluzija ,   PRK
2A
 09:00 

Okluzija ,   PRK
2H
 09:00 


Okluzija ,   PRK
2G
 09:00 

Okluzija ,   PRK
2L
 09:00 


Okluzija ,   PRK
2K
 09:00 

 
 
 
 
 09:20   
 
 
 
 09:40   
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3E
 09:45 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3F
 09:45 

Okluzija ,   PRK
2F
 09:45 


Okluzija ,   PRK
2E
 09:45 

Okluzija ,   PRK
2J
 09:45 


Okluzija ,   PRK
2I
 09:45 

 

Okluzija ,   PRK
2D
 09:45 


Okluzija ,   PRK
2C
 09:45 

 
 
 10:00   
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3K
 10:15 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3L
 10:15 

 10:20 
 
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3E
 10:30 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3F
 10:30 

Okluzija ,   PRK
2F
 10:30 


Okluzija ,   PRK
2E
 10:30 

Okluzija ,   PRK
2J
 10:30 


Okluzija ,   PRK
2I
 10:30 

Okluzija ,   PRK
2D
 10:30 


Okluzija ,   PRK
2C
 10:30 

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3K
 11:00 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3L
 11:00 

 
 
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3C
 11:15 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3D
 11:15 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3M
 11:15 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3N
 11:15 

Occlusion
2.1E

 
 11:20   
 
 
 
 11:40   
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3K
 11:45 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3L
 11:45 

 
 
 12:00 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3C
 12:00 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3D
 12:00 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3M
 12:00 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3N
 12:00 

Occlusion
2.1E

 
 
 
 
 12:20   
 
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3G
 12:30 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3H
 12:30 

 
 12:40   
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3C
 12:45 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3D
 12:45 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3M
 12:45 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3N
 12:45 

Occlusion
2.1E

 
 
 13:00   
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3G
 13:15 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3H
 13:15 

 13:20   
 
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3A
 13:30 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3B
 13:30 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3I
 13:30 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3J
 13:30 

 
 
 13:40     
 
 
 
 14:00   

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3G
 14:00 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3H
 14:00 

 
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3A
 14:15 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3B
 14:15 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3I
 14:15 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3J
 14:15 

 14:20     
 
 
 
 14:40     
   
 
 
 15:00 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3A
 15:00 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3B
 15:00 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3I
 15:00 


Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika ,   PRK
3J
 15:00 

     
 
 
 
 15:20       
 
 
 
 15:40       
     
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03