Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00       

Fiziologija
2G

Fiziologija ,   S
2L
 09:00 


Fiziologija ,   S
2K
 09:00 


Fiziologija ,   S
2J
 09:00 

 
 
 
 09:20       
 
 

Fiziologija ,   S
2F
 09:30 


Fiziologija ,   S
2E
 09:30 


Fiziologija ,   S
2D
 09:30 

 
 09:40     
 

Fiziologija
2G

Fiziologija ,   S
2L
 09:45 


Fiziologija ,   S
2K
 09:45 


Fiziologija ,   S
2J
 09:45 

 
 
 10:00     
 
 
 

Fiziologija ,   S
2F
 10:15 


Fiziologija ,   S
2E
 10:15 


Fiziologija ,   S
2D
 10:15 

 10:20     
 
 

Fiziologija
2G

Fiziologija ,   S
2L
 10:30 


Fiziologija ,   S
2K
 10:30 

 
 10:40     
 
 
 
 11:00     

Fiziologija ,   S
2F
 11:00 


Fiziologija ,   S
2E
 11:00 


Fiziologija ,   S
2D
 11:00 

 
 
 

Fiziologija ,   S
2C
 11:15 


Fiziologija ,   S
2B
 11:15 


Fiziologija ,   S
2A
 11:15 

   
 11:20       
 
 
 
 11:40       
   
 
 
 12:00   

Fiziologija ,   S
2C
 12:00 


Fiziologija ,   S
2B
 12:00 


Fiziologija ,   S
2A
 12:00 

     
 
 
 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
 

Fiziologija ,   S
2C
 12:45 


Fiziologija ,   S
2B
 12:45 


Fiziologija ,   S
2A
 12:45 

 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
   
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03