Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 

Anatomija ,   L
1F
 11:45 


Anatomija ,   L
1G
 11:45 


Anatomija ,   L
1H
 11:45 


Anatomija ,   L
1I
 11:45 


Anatomija ,   L
1J
 11:45 

 
 
 12:00         
 
 
 
 12:20         
 
   
 
 12:40           
 

Anatomija ,   L
1F
 12:45 


Anatomija ,   L
1G
 12:45 


Anatomija ,   L
1H
 12:45 


Anatomija ,   L
1I
 12:45 


Anatomija ,   L
1J
 12:45 

Anatomija ,   L
1A
 12:45 


Anatomija ,   L
1B
 12:45 


Anatomija ,   L
1C
 12:45 


Anatomija ,   L
1D
 12:45 


Anatomija ,   L
1E
 12:45 

 
 
 13:00 

Anatomija ,   L
1K
 13:00 


Anatomija ,   L
1L
 13:00 


Anatomija ,   L
1M
 13:00 


Anatomija ,   L
1N
 13:00 


Anatomija ,   L
1O
 13:00 

   
 
 
 
 13:20     
 
     
 
 13:40         
   

Anatomija ,   S
1F
 13:45 


Anatomija ,   S
1G
 13:45 


Anatomija ,   S
1H
 13:45 


Anatomija ,   S
1I
 13:45 


Anatomija ,   S
1J
 13:45 

Anatomija ,   L
1A
 13:45 


Anatomija ,   L
1B
 13:45 


Anatomija ,   L
1C
 13:45 


Anatomija ,   L
1D
 13:45 


Anatomija ,   L
1E
 13:45 

 
 
 14:00 

Anatomija ,   L
1K
 14:00 


Anatomija ,   L
1L
 14:00 


Anatomija ,   L
1M
 14:00 


Anatomija ,   L
1N
 14:00 


Anatomija ,   L
1O
 14:00 

   
 
 
 
 14:20     
 
     
 
 14:40         
   

Anatomija ,   S
1A
 14:45 


Anatomija ,   S
1B
 14:45 


Anatomija ,   S
1C
 14:45 


Anatomija ,   S
1D
 14:45 


Anatomija ,   S
1E
 14:45 

 
 
 15:00 

Anatomija ,   S
1K
 15:00 


Anatomija ,   S
1L
 15:00 


Anatomija ,   S
1M
 15:00 


Anatomija ,   S
1N
 15:00 


Anatomija ,   S
1O
 15:00 

     
 
 
 
 15:20       
 
 

Anatomija ,   L
1P
 15:30 


Anatomija ,   L
1R
 15:30 


Anatomija ,   L
1S
 15:30 


Anatomija ,   L
1T
 15:30 


Anatomija ,   L
1U
 15:30 

 
 
 15:40       
   
 
 
 16:00         
 
 
   
 16:20           
 
 

Anatomija ,   L
1P
 16:30 


Anatomija ,   L
1R
 16:30 


Anatomija ,   L
1S
 16:30 


Anatomija ,   L
1T
 16:30 


Anatomija ,   L
1U
 16:30 

 
 16:40         
 
 
 
 17:00         
 
 
   
 17:20           
 
 

Anatomija ,   S
1P
 17:30 


Anatomija ,   S
1R
 17:30 


Anatomija ,   S
1S
 17:30 


Anatomija ,   S
1T
 17:30 


Anatomija ,   S
1U
 17:30 

 
 17:40         
 
 
 
 18:00         
 
 
   
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03