Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 

Psihijatrija i psihološka medicina
4

 
 11:40         
 
 
 
 12:00         
 
 
 

Kirurgija
4

 12:20         
 
 
 
 12:40         
 
 
 
 13:00 

Dermatovenerologija
4

       
 
 
 
 13:20         
 
 
 
 13:40         
   
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 

Patologija
2

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
 

Patologija
2

 15:20         
 
 
 
 15:40         
 
 
 
 16:00 

Patologija
2

       
 
 
 
 16:20         
 
 
 
 16:40         
   
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03