Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Fiksna protetika II
5H

Fiksna protetika I
4I

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00   

Fiksna protetika II
5H

Fiksna protetika I
4I

   
 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

Fiksna protetika II
5H

Fiksna protetika I
4I

 
 
 10:00       
 
 
 
 10:20       
 
 

Fiksna protetika II
5H

Fiksna protetika I
4J

 
 10:40       
 
 
 
 11:00       
 
 
 

Fiksna protetika II
5A

Fiksna protetika I
4J

 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00   

Fiksna protetika II
5A

Fiksna protetika I
4J

   
 
 
 
 12:20       
 
 
 
 12:40       
 

Fiksna protetika II
5A

 
 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
 

Fiksna protetika II
5A

 
 13:40         
 
 
 
 14:00         
 
 
   
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03