Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Interna medicina ,   KL
3K
 08:15 


Interna medicina ,   KL
3L
 08:15 

Interna medicina ,   KL
3E
 08:15 


Interna medicina ,   KL
3F
 08:15 

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00       

Interna medicina ,   S
3K
 09:00 


Interna medicina ,   S
3L
 09:00 

Interna medicina ,   S
3E
 09:00 


Interna medicina ,   S
3F
 09:00 

 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

Interna medicina ,   KL
3A
 09:45 


Interna medicina ,   KL
3B
 09:45 

Interna medicina ,   KL
3I
 09:45 


Interna medicina ,   KL
3J
 09:45 

 
 
 10:00       
 
 
 
 10:20       
 
 

Interna medicina ,   S
3A
 10:30 


Interna medicina ,   S
3B
 10:30 

Interna medicina ,   S
3I
 10:30 


Interna medicina ,   S
3J
 10:30 

 
 10:40       
 
 
 
 11:00   

Interna medicina ,   KL
3G
 11:00 


Interna medicina ,   KL
3H
 11:00 

Interna medicina ,   KL
3M
 11:00 


Interna medicina ,   KL
3N
 11:00 

 
 
   

Interna medicina ,   KL
3C
 11:15 


Interna medicina ,   KL
3D
 11:15 

 11:20     
 
 
 
 11:40     
 

Interna medicina ,   S
3G
 11:45 


Interna medicina ,   S
3H
 11:45 

Interna medicina ,   S
3M
 11:45 


Interna medicina ,   S
3N
 11:45 

 
 
 12:00     

Interna medicina ,   S
3C
 12:00 


Interna medicina ,   S
3D
 12:00 

 
 
 
 12:20     
 
     
 
 12:40         
   
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03