Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Opća radiologija ,   KL
2C
 08:15 


Opća radiologija ,   KL
2D
 08:15 

Opća radiologija ,   KL
2A
 08:15 


Opća radiologija ,   KL
2B
 08:15 

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00       

Opća radiologija ,   S
2C
 09:00 


Opća radiologija ,   S
2D
 09:00 

Opća radiologija ,   S
2A
 09:00 


Opća radiologija ,   S
2B
 09:00 

 
 
 
 09:20       
 
 

Opća radiologija ,   KL
2K
 09:30 


Opća radiologija ,   KL
2L
 09:30 

 
 09:40     
     
 
 
 10:00         
 
 
 

Opća radiologija ,   S
2K
 10:15 


Opća radiologija ,   S
2L
 10:15 

Opća radiologija ,   KL
2E
 10:15 


Opća radiologija ,   KL
2F
 10:15 

 10:20       
 
 
 
 10:40       
 

General radiology
2.1E
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 
 11:00       

Opća radiologija ,   S
2E
 11:00 


Opća radiologija ,   S
2F
 11:00 

 
 
 
 11:20       
 
 

General radiology
2.1E

 
 11:40       
   
 
 
 12:00       

Opća radiologija ,   KL
2I
 12:00 


Opća radiologija ,   KL
2J
 12:00 

 
 
   
 12:20         
 
 
 
 12:40         
 

Opća radiologija ,   S
2I
 12:45 


Opća radiologija ,   S
2J
 12:45 

 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
   
 
 13:40           
 

Opća radiologija ,   KL
2G
 13:45 


Opća radiologija ,   KL
2H
 13:45 

 
 
 14:00         
 
 
 
 14:20         
 
 

Opća radiologija ,   S
2G
 14:30 


Opća radiologija ,   S
2H
 14:30 

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
   
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03