Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA FARMAK. VJEŽBE/SEMINARI

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 

Farmakologija ,   L
3G
 09:45 


Farmakologija ,   L
3L
 09:45 

 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
 

Farmakologija ,   S
3G
 10:30 


Farmakologija ,   S
3L
 10:30 

 
 10:40         
 
 
 
 11:00         
 
 

Farmakologija ,   L
3A
 11:10 


Farmakologija ,   L
3B
 11:15 


Farmakologija ,   S
3A
 11:55 


Farmakologija ,   S
3B
 12:00 

   
 11:20         
 
 

Farmakologija ,   L
3I
 11:30 


Farmakologija ,   L
3J
 11:30 

Farmakologija ,   L
3C
 11:30 


Farmakologija ,   L
3D
 11:30 

 
 11:40     
 
 
 
 12:00     
 
 
 

Farmakologija ,   S
3I
 12:15 


Farmakologija ,   S
3J
 12:15 

Farmakologija ,   S
3C
 12:15 


Farmakologija ,   S
3D
 12:15 

 12:20     
 
 
 
 12:40     
   
 
 
 13:00 

Farmakologija ,   L
3M
 13:00 


Farmakologija ,   L
3N
 13:00 

 

Farmakologija ,   L
3H
 13:00 


Farmakologija ,   L
3K
 13:00 

   
 
 
 

Farmakologija ,   L
3E
 13:15 


Farmakologija ,   L
3F
 13:15 

 13:20     
 
 
 
 13:40     
 

Farmakologija ,   S
3M
 13:45 


Farmakologija ,   S
3N
 13:45 

Farmakologija ,   S
3H
 13:45 


Farmakologija ,   S
3K
 13:45 

 
 
 14:00 

Farmakologija ,   S
3E
 14:00 


Farmakologija ,   S
3F
 14:00 

   
 
 
 

Klinička farmakologija
5
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

 14:20   
 
     
 
 14:40       
   
 
 
 15:00         

Klinička farmakologija
5
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

 
 
 
 15:20         
 
 
 
 15:40         
 

Klinička farmakologija
5
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
   
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03