Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu GUND. MOBILNA PROT. AMB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Mobilna protetika II
5C

Mobilna protetika II ,   PKL
5E
 08:15 


Mobilna protetika II ,   PKL
5K
 08:15 

Mobilna protetika II
5B

Mobilna protetika II
5L

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 
 
 
 09:00 

Mobilna protetika II
5C

Mobilna protetika II ,   PKL
5E
 09:00 


Mobilna protetika II ,   PKL
5K
 09:00 

Mobilna protetika II
5B

Mobilna protetika II
5L

 
 
 
 
 09:20   
 
 
 
 09:40   
 

Mobilna protetika II
5C

Mobilna protetika II ,   PKL
5E
 09:45 


Mobilna protetika II ,   PKL
5K
 09:45 

Mobilna protetika II
5B

Mobilna protetika II
5L

 
 
 10:00   
 
 
 
 10:20   
 
 

Mobilna protetika II
5C

Mobilna protetika II ,   PKL
5E
 10:30 


Mobilna protetika II ,   PKL
5K
 10:30 

Mobilna protetika II
5B

Mobilna protetika II
5L

 
 10:40   
 
 
 
 11:00   
 
 
 

Mobilna protetika II
5D

Mobilna protetika II
5J

Mobilna protetika II
5H

Mobilna protetika II
5I

Mobilna protetika II
5G

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

Mobilna protetika II
5D

Mobilna protetika II
5J

Mobilna protetika II
5H

Mobilna protetika II
5I

Mobilna protetika II
5G

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

Mobilna protetika II
5D

Mobilna protetika II
5J

Mobilna protetika II
5H

Mobilna protetika II
5I

Mobilna protetika II
5G

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

Mobilna protetika II
5D

Mobilna protetika II
5J

Mobilna protetika II
5H

Mobilna protetika II
5I

Mobilna protetika II
5G

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 

Mobilna protetika I ,   PKL
4H
 14:15 


Mobilna protetika I ,   PKL
4K
 14:15 

Mobilna protetika I
4G

Mobilna protetika I
4D

Mobilna protetika I
4F

Mobilna protetika I
4E

 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00 

Mobilna protetika I ,   PKL
4H
 15:00 


Mobilna protetika I ,   PKL
4K
 15:00 

Mobilna protetika I
4G

Mobilna protetika I
4D

Mobilna protetika I
4F

Mobilna protetika I
4E

 
 
 
 15:20 
 
 
 
 15:40 
 

Mobilna protetika I ,   PKL
4H
 15:45 


Mobilna protetika I ,   PKL
4K
 15:45 

Mobilna protetika I
4G

Mobilna protetika I
4D

Mobilna protetika I
4F

Mobilna protetika I
4E

 
 
 16:00 
 
 
 
 16:20 
 
 

Mobilna protetika I
4A

Mobilna protetika II
5A

Mobilna protetika I
4L

Mobilna protetika I
4B

Mobilna protetika I
4C

 
 16:40 
 
 
 
 17:00 
 
 
 

Mobilna protetika I
4A

Mobilna protetika II
5A

Mobilna protetika I
4L

Mobilna protetika I
4B

Mobilna protetika I
4C

 17:20 
 
 
 
 17:40 
 
 
 
 18:00 

Mobilna protetika I
4A

Mobilna protetika II
5A

Mobilna protetika I
4L

Mobilna protetika I
4B

Mobilna protetika I
4C

 
 
 
 18:20 
 
 
 
 18:40 
   

Mobilna protetika II
5A

     
 
 
 19:00         
 
 
 
 19:20         
 
   
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03