Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00 

Stanična biologija s genetikom ,   S
1A
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1B
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1C
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1D
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1E
 13:00 

 

Stanična biologija s genetikom ,   S
1F
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1G
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1H
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1I
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1J
 13:00 

Stanična biologija s genetikom ,   S
1K
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1L
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1M
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1N
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1O
 13:00 

Stanična biologija s genetikom ,   S
1P
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1R
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1S
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1T
 13:00 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1U
 13:00 

 
 
 
 13:20   
 
 
 
 13:40   
 

Stanična biologija s genetikom ,   S
1A
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1B
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1C
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1D
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1E
 13:45 

Stanična biologija s genetikom ,   S
1F
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1G
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1H
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1I
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1J
 13:45 

Stanična biologija s genetikom ,   S
1K
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1L
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1M
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1N
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1O
 13:45 

Stanična biologija s genetikom ,   S
1P
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1R
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1S
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1T
 13:45 


Stanična biologija s genetikom ,   S
1U
 13:45 

 
 
 14:00   
 
 
 
 14:20   
 
         
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03