Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 

Physiology ,   S
2.1E
 08:30 
Tjedni: 1 , 2


Physiology ,   S
2.1E
 08:30 
Tjedni: 4 , 5


Physiology ,   P
2.1E
 08:30 
Tjedni: 7


Physiology ,   S
2.1E
 08:30 
Tjedni: 8


Physiology ,   S
2.1E
 08:30 
Tjedni: 10


Physiology ,   L
2.1E
 08:30 
Tjedni: 11


Physiology ,   P
2.1E
 08:30 
Tjedni: 12

 
 08:40         
 
 
 
 09:00         
 
 
 

Physiology ,   S
2.1E
 09:15 
Tjedni: 1 , 2


Physiology ,   S
2.1E
 09:15 
Tjedni: 4 , 5


Physiology ,   P
2.1E
 09:15 
Tjedni: 7


Physiology ,   S
2.1E
 09:15 
Tjedni: 8


Physiology ,   S
2.1E
 09:15 
Tjedni: 10


Physiology ,   L
2.1E
 09:15 
Tjedni: 11


Physiology ,   S
2.1E
 09:30 
Tjedni: 12


Physiology ,   S
2.1E
 10:00 
Tjedni: 8


Physiology ,   S
2.1E
 10:00 
Tjedni: 10


Physiology ,   L
2.1E
 10:00 
Tjedni: 11


Physiology ,   S
2.1E
 10:15 
Tjedni: 12


Physiology ,   L
2.1E
 10:45 
Tjedni: 11


Physiology ,   S
2.1E
 11:00 
Tjedni: 12


Physiology ,   S
2.1E
 11:30 
Tjedni: 3


Physiology ,   L
2.1E
 11:30 
Tjedni: 11

 09:20         
 
 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
 

Fiziologija
2J

 
 10:40       
 
 
 
 11:00       
 
 
   
 11:20         
 
 
 
 11:40         
 
 
 
 12:00         
 
 
   
 12:20           
 
 

Fiziologija ,   L
2F
 12:30 


Fiziologija ,   L
2E
 12:30 


Fiziologija ,   L
2D
 12:30 


Fiziologija ,   L
2C
 12:30 


Fiziologija ,   L
2B
 12:30 


Fiziologija ,   L
2A
 12:30 

 
 12:40         
 
 
 
 13:00         
 
 
 

Fiziologija ,   L
2F
 13:15 


Fiziologija ,   L
2E
 13:15 


Fiziologija ,   L
2D
 13:15 


Fiziologija ,   L
2C
 13:15 


Fiziologija ,   L
2B
 13:15 


Fiziologija ,   L
2A
 13:15 

 13:20         
 
 

Physiology
2.1E
Tjedni: 3

 
 13:40       
 
 
 
 14:00       

Fiziologija ,   L
2F
 14:00 


Fiziologija ,   L
2E
 14:00 


Fiziologija ,   L
2D
 14:00 


Fiziologija ,   L
2C
 14:00 


Fiziologija ,   L
2B
 14:00 


Fiziologija ,   L
2A
 14:00 

 
 
 

Physiology
2.1E
Tjedni: 3

 14:20       
 
 
 
 14:40       
 

Fiziologija ,   L
2F
 14:45 


Fiziologija ,   L
2E
 14:45 


Fiziologija ,   L
2D
 14:45 


Fiziologija ,   L
2C
 14:45 


Fiziologija ,   L
2B
 14:45 


Fiziologija ,   L
2A
 14:45 

 
 
 15:00 

Physiology
2.1E
Tjedni: 3

     
 
 
 
 15:20       
 
 

Fiziologija ,   L
2F
 15:30 


Fiziologija ,   L
2E
 15:30 


Fiziologija ,   L
2D
 15:30 


Fiziologija ,   L
2C
 15:30 


Fiziologija ,   L
2B
 15:30 


Fiziologija ,   L
2A
 15:30 

 
 15:40       
 

Physiology
2.1E
Tjedni: 3

 
 
 16:00       
 
 
 

Fiziologija ,   L
2K
 16:15 


Fiziologija ,   L
2L
 16:15 


Fiziologija ,   L
2J
 16:15 


Fiziologija ,   L
2I
 16:15 


Fiziologija ,   L
2H
 16:15 


Fiziologija ,   L
2G
 16:15 

 16:20       
 
   
 
 16:40         
 
 
 
 17:00         

Fiziologija ,   L
2L
 17:00 


Fiziologija ,   L
2K
 17:00 


Fiziologija ,   L
2J
 17:00 


Fiziologija ,   L
2I
 17:00 


Fiziologija ,   L
2H
 17:00 


Fiziologija ,   L
2G
 17:00 

 
 
 
 17:20         
 
 
 
 17:40         
 

Fiziologija ,   L
2L
 17:45 


Fiziologija ,   L
2K
 17:45 


Fiziologija ,   L
2J
 17:45 


Fiziologija ,   L
2I
 17:45 


Fiziologija ,   L
2H
 17:45 


Fiziologija ,   L
2G
 17:45 

 
 
 18:00         
 
 
 
 18:20         
 
 

Fiziologija ,   L
2L
 18:30 


Fiziologija ,   L
2K
 18:30 


Fiziologija ,   L
2J
 18:30 


Fiziologija ,   L
2I
 18:30 


Fiziologija ,   L
2H
 18:30 


Fiziologija ,   L
2G
 18:30 

 
 18:40         
 
 
 
 19:00         
 
 
 

Fiziologija ,   L
2L
 19:15 


Fiziologija ,   L
2K
 19:15 


Fiziologija ,   L
2J
 19:15 


Fiziologija ,   L
2I
 19:15 


Fiziologija ,   L
2H
 19:15 


Fiziologija ,   L
2G
 19:15 

 19:20         
 
 
 
 19:40         
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03