Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Fiksna protetika II
5B

Fiksna protetika II
5L

Fiksna protetika II
5D

Fiksna protetika II
5J

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 
 
 
 09:00 

Fiksna protetika II
5B

Fiksna protetika II
5L

Fiksna protetika II
5D

Fiksna protetika II
5J

 
 
 
 
 09:20   
 
 
 
 09:40   
 

Fiksna protetika II
5B

Fiksna protetika II
5L

Fiksna protetika II
5D

Fiksna protetika II
5J

 
 
 10:00   
 
 
 
 10:20   
 
 

Fiksna protetika II
5B

Fiksna protetika II
5L

Fiksna protetika II
5D

Fiksna protetika II
5J

 
 10:40   
 
 
 
 11:00   
 
 
 

Fiksna protetika II
5C

Fiksna protetika II
5F

Fiksna protetika II
5G

Fiksna protetika II
5E

Fiksna protetika II
5K

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

Fiksna protetika II
5C

Fiksna protetika II
5F

Fiksna protetika II
5G

Fiksna protetika II
5E

Fiksna protetika II
5K

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

Fiksna protetika II
5C

Fiksna protetika II
5F

Fiksna protetika II
5G

Fiksna protetika II
5E

Fiksna protetika II
5K

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

Fiksna protetika II
5C

Fiksna protetika II
5F

Fiksna protetika II
5G

Fiksna protetika II
5E

Fiksna protetika II
5K

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
           
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03