Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Fiksna protetika I
4K

Fiksna protetika I
4E

Fiksna protetika I
4L

Fiksna protetika I
4F

Fiksna protetika I
4C

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Fiksna protetika I
4K

Fiksna protetika I
4E

Fiksna protetika I
4L

Fiksna protetika I
4F

Fiksna protetika I
4C

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Fiksna protetika I
4K

Fiksna protetika I
4E

Fiksna protetika I
4L

Fiksna protetika I
4F

Fiksna protetika I
4C

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

Fiksna protetika II
5I

 

Fiksna protetika I
4D

Fiksna protetika I
4G

Fiksna protetika I
4A

 
 10:40   
 
 
 
 11:00   
 
 
 

Fiksna protetika II
5I

Fiksna protetika I
4D

Fiksna protetika I
4G

Fiksna protetika I
4A

 11:20   
 
 
 
 11:40   
 
 
 
 12:00 

Fiksna protetika II
5I

 

Fiksna protetika I
4D

Fiksna protetika I
4G

Fiksna protetika I
4A

 
 
 
 12:20   
 
 
 
 12:40   
 

Fiksna protetika II
5I

Fiksna protetika I
4B

Fiksna protetika I
4H

 
 
 
 13:00     
 
 
 
 13:20     
 
   

Fiksna protetika I
4B

Fiksna protetika I
4H

 
 13:40       
 
 
 
 14:00       
 
 
 

Fiksna protetika I
4B

Fiksna protetika I
4H

 14:20       
 
 
 
 14:40       
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03