Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu DENTALNA VELIKA DVORANA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5K
 08:15 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5L
 08:15 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5C
 08:15 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5D
 08:15 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5E
 08:15 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5F
 08:15 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5G
 08:15 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5H
 08:15 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5I
 08:15 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5J
 08:15 

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5K
 09:00 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5L
 09:00 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5C
 09:00 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5D
 09:00 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5E
 09:00 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5F
 09:00 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5G
 09:00 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5H
 09:00 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5I
 09:00 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5J
 09:00 

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5K
 09:45 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5L
 09:45 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5C
 09:45 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5D
 09:45 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5E
 09:45 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5F
 09:45 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5G
 09:45 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5H
 09:45 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5I
 09:45 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5J
 09:45 

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
           
 
 10:40           
 

Endodoncija I ,   PKL
5K
 10:45 


Endodoncija I ,   PKL
5L
 10:45 

Endodoncija I ,   PKL
5C
 10:45 


Endodoncija I ,   PKL
5D
 10:45 

Endodoncija I ,   PKL
5E
 10:45 


Endodoncija I ,   PKL
5F
 10:45 

Endodoncija I ,   PKL
5G
 10:45 


Endodoncija I ,   PKL
5H
 10:45 

Endodoncija I ,   PKL
5I
 10:45 


Endodoncija I ,   PKL
5J
 10:45 

 
 
 11:00 
 
 
 
 11:20 
 
 

Endodoncija I ,   PKL
5K
 11:30 


Endodoncija I ,   PKL
5L
 11:30 

Endodoncija I ,   PKL
5C
 11:30 


Endodoncija I ,   PKL
5D
 11:30 

Endodoncija I ,   PKL
5E
 11:30 


Endodoncija I ,   PKL
5F
 11:30 

Endodoncija I ,   PKL
5G
 11:30 


Endodoncija I ,   PKL
5H
 11:30 

Endodoncija I ,   PKL
5I
 11:30 


Endodoncija I ,   PKL
5J
 11:30 

 
 11:40 
 
 
 
 12:00 
 
 
 

Endodoncija I ,   PKL
5K
 12:15 


Endodoncija I ,   PKL
5L
 12:15 

Endodoncija I ,   PKL
5C
 12:15 


Endodoncija I ,   PKL
5D
 12:15 

Endodoncija I ,   PKL
5E
 12:15 


Endodoncija I ,   PKL
5F
 12:15 

Endodoncija I ,   PKL
5G
 12:15 


Endodoncija I ,   PKL
5H
 12:15 

Endodoncija I ,   PKL
5I
 12:15 


Endodoncija I ,   PKL
5J
 12:15 

 12:20 
 
 
 
 12:40 
 
 
 
 13:00           
 
 
 

Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4A
 13:15 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4C
 13:30 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4A
 14:00 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4C
 14:15 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4A
 14:45 


Restaurativna dentalna medicina I ,   PKL
4C
 15:00 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5A
 13:15 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5B
 13:15 

 13:20       
 
 
 
 13:40       
 
 
 
 14:00   

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5A
 14:00 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5B
 14:00 

   
 
 
 
 14:20       
 
 
 
 14:40       
 

Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5A
 14:45 


Restaurativna dentalna medicina II ,   PKL
5B
 14:45 

 
 
 15:00       
 
 
 
 15:20       
 
   
 
 15:40         
   

Endodoncija I ,   PKL
5A
 15:45 


Endodoncija I ,   PKL
5B
 15:45 

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
 

Endodoncija I ,   PKL
5A
 16:30 


Endodoncija I ,   PKL
5B
 16:30 

 
 16:40         
 
 
 
 17:00         
 
 
 

Endodoncija I ,   PKL
5A
 17:15 


Endodoncija I ,   PKL
5B
 17:15 

 17:20         
 
 
 
 17:40         
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03