Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu DJEČJA STOM. AMBULANTA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5D

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5G

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5H

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5C

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5B

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5D

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5G

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5H

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5C

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5B

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5A

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5I

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5J

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5E

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5K

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5A

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5I

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5J

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5E

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5K

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5F

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5L

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 11:15 
Tjedni: 8 , 9


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 11:15 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 11:15 
Tjedni: 13 , 14

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5F

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5L

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 12:00 
Tjedni: 8 , 9


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 12:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 12:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 12:00 
Tjedni: 3 , 4


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 12:00 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 12:00 
Tjedni: 13 , 14

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 12:45 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 12:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 12:45 
Tjedni: 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 12:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 12:45 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 12:45 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 12:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 12:45 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 12:45 
Tjedni: 8 , 9


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 12:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 12:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 12:45 
Tjedni: 3 , 4


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 12:45 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 12:45 
Tjedni: 13 , 14

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 13:30 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 13:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 13:30 
Tjedni: 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 13:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 13:30 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 13:30 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 13:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 13:30 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 13:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 13:30 
Tjedni: 8 , 9


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 13:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 13:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 13:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 13:30 
Tjedni: 3 , 4


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 13:30 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 13:30 
Tjedni: 13 , 14

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 14:15 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 14:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 14:15 
Tjedni: 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 14:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 14:15 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 14:15 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 14:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 14:15 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 14:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 14:15 
Tjedni: 8 , 9


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 14:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 14:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 14:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 14:15 
Tjedni: 3 , 4


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 14:15 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 14:15 
Tjedni: 13 , 14

 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 15:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 15:00 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 15:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 15:00 
Tjedni: 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 15:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 15:00 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 15:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 15:00 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 15:00 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 15:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 15:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 15:00 
Tjedni: 14 , 15

     
 
 
 
 15:20       
 
 
 
 15:40       
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 15:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 15:45 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 15:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 15:45 
Tjedni: 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 15:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 15:45 
Tjedni: 14 , 15

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6H
 15:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6G
 15:45 
Tjedni: 4 , 5


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6J
 15:45 
Tjedni: 6 , 7


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6I
 15:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6L
 15:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
6K
 15:45 
Tjedni: 14 , 15

 
 
 16:00       
 
 
 
 16:20       
 
     
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03