Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2K
 08:15 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2L
 08:15 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2A
 08:15 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2B
 08:15 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2E
 08:15 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2F
 08:15 

 08:20     
 
 
 
 08:40     
 
 
 
 09:00   

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2K
 09:00 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2L
 09:00 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2A
 09:00 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2B
 09:00 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2E
 09:00 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2F
 09:00 

 
 
 
 
 09:20     
 
 
 
 09:40     
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2K
 09:45 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2L
 09:45 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2A
 09:45 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2B
 09:45 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2E
 09:45 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2F
 09:45 

 
 
 10:00     
 
 
 
 10:20     
 
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2I
 10:30 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2J
 10:30 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2G
 10:30 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2H
 10:30 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2C
 10:30 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2D
 10:30 

 
 10:40     
 
 
 
 11:00     
 
 
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2I
 11:15 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2J
 11:15 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2G
 11:15 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2H
 11:15 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2C
 11:15 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2D
 11:15 

 11:20     
 
 
 
 11:40     
 
 
 
 12:00   

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2I
 12:00 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2J
 12:00 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2G
 12:00 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2H
 12:00 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2C
 12:00 


Morfologija zubi s dentalnom antropologijom ,   PRK
2D
 12:00 

 
 
 
 
 12:20     
 
 
 
 12:40     
 

Tooth morphology with dental anthropology
2.1E

   
 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
 

Tooth morphology with dental anthropology
2.1E

 
 13:40         
 
 
 
 14:00         
 
 
 

Tooth morphology with dental anthropology
2.1E

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 
 
 
 15:00   

Tooth morphology with dental anthropology
2.1E

     
 
 
 
 15:20         
 
 
 
 15:40         
   
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03