Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Kirurgija ,   KL
4E
 08:15 


Kirurgija ,   KL
4F
 08:15 

Kirurgija ,   KL
4G
 08:15 


Kirurgija ,   KL
4H
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10

Kirurgija ,   KL
4C
 08:15 


Kirurgija ,   KL
4D
 08:15 

Kirurgija ,   KL
4I
 08:15 


Kirurgija ,   KL
4J
 08:15 

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 
 
 
 09:00 

Kirurgija ,   S
4E
 09:00 


Kirurgija ,   S
4F
 09:00 

Kirurgija ,   S
4G
 09:00 


Kirurgija ,   S
4H
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 

Kirurgija ,   S
4C
 09:00 


Kirurgija ,   S
4D
 09:00 

Kirurgija ,   S
4I
 09:00 


Kirurgija ,   S
4J
 09:00 

 
 
 
 09:20   
 
 
 
 09:40   
         
 
 
 10:00       

Kirurgija ,   KL
4A
 10:00 


Kirurgija ,   KL
4B
 10:00 

Kirurgija ,   KL
4K
 10:00 


Kirurgija ,   KL
4L
 10:00 

 
 
 
 10:20       
 
 
 
 10:40       
 

Kirurgija ,   S
4A
 10:45 


Kirurgija ,   S
4B
 10:45 

Kirurgija ,   S
4K
 10:45 


Kirurgija ,   S
4L
 10:45 

 
 
 11:00       
 
 
 
 11:20       
 
     
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03