Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA GINEKOLOGIJA VJEŽB

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 

Ginekologija i porodništvo ,   KL
4A
 09:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Ginekologija i porodništvo ,   KL
4H
 09:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 09:20         
 
 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00 

Ginekologija i porodništvo ,   KL
4E
 10:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Ginekologija i porodništvo ,   KL
4L
 10:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10

Ginekologija i porodništvo ,   KL
4D
 10:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Ginekologija i porodništvo ,   KL
4F
 10:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10

     
 
 
 
 10:20       
 
 
 
 10:40       
     

Ginekologija i porodništvo ,   KL
4C
 10:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Ginekologija i porodništvo ,   KL
4G
 10:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 
 11:00       

Ginekologija i porodništvo ,   KL
4B
 11:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Ginekologija i porodništvo ,   KL
4J
 11:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 
 
 11:20       
 
   
 
 11:40         
 

Ginekologija i porodništvo ,   KL
4I
 11:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Ginekologija i porodništvo ,   KL
4K
 11:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 
 
 12:00         
 
 
 
 12:20         
 
   
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03