Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Dermatovenerologija ,   KL
4A
 08:15 


Dermatovenerologija ,   KL
4B
 08:15 

Dermatovenerologija ,   KL
4G
 08:15 


Dermatovenerologija ,   KL
4H
 08:15 

Dermatovenerologija ,   KL
4J
 08:15 


Dermatovenerologija ,   KL
4K
 08:15 

Dermatovenerologija ,   KL
4D
 08:15 


Dermatovenerologija ,   KL
4L
 08:15 

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 
 
 
 09:00   

Dermatovenerologija ,   KL
4A
 09:00 


Dermatovenerologija ,   KL
4B
 09:00 

Dermatovenerologija ,   KL
4G
 09:00 


Dermatovenerologija ,   KL
4H
 09:00 

Dermatovenerologija ,   KL
4J
 09:00 


Dermatovenerologija ,   KL
4K
 09:00 

Dermatovenerologija ,   KL
4D
 09:00 


Dermatovenerologija ,   KL
4L
 09:00 

 
 
 
 09:20   
 
 
 
 09:40   
         
 
 
 10:00       

Dermatovenerologija ,   KL
4C
 10:00 


Dermatovenerologija ,   KL
4I
 10:00 

Dermatovenerologija ,   KL
4E
 10:00 


Dermatovenerologija ,   KL
4F
 10:00 

 
 
 
 10:20       
 
 
 
 10:40       
 

Dermatovenerologija ,   KL
4C
 10:45 


Dermatovenerologija ,   KL
4I
 10:45 

Dermatovenerologija ,   KL
4E
 10:45 


Dermatovenerologija ,   KL
4F
 10:45 

 
 
 11:00       
 
 
 
 11:20       
 
     
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03