Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za grupu 1N

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00       

Biokemija
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"

Histologija s embriologijom
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"

 
 
 
 08:20       
 
 

Biokemija
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ

 
 08:40     
 

Biokemija
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"

Histologija s embriologijom
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"

 
 
 09:00 

Stanična biologija s genetikom
ŠALATA BIOLOŠKA DVORANA

 
 
 
   
 09:20     
 
 

Biokemija
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ

   
 
 09:40       
   
 
 
 10:00 

Anatomija
ŠALATA ANATOMIJA PREDAVAONA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

   

Histologija s embriologijom
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM

 
 
 

Biokemija
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ

 10:20     
 
 
 
 10:40     
 

Anatomija
ŠALATA ANATOMIJA PREDAVAONA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

Histologija s embriologijom
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM

 
 
 11:00 

Biokemija
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ

   
 
 
 
 11:20     
 
     
 
 11:40         
 

Biokemija
ŠALATA KEM-BIOKEM. LABORATORIJ

 
 
 12:00         
 
 
 
 12:20         
 
   
 
 12:40           
 
 
 
 13:00 

Anatomija
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I

   

Stanična biologija s genetikom
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA

 
 
 
 
 13:20       
 
 
 
 13:40       
   

Stanična biologija s genetikom
ŠALATA BIOLOGIJA VJEŽBAONICA

 
 
 14:00 

Anatomija
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I

     
 
 
 
 14:20       
 
   
 
 14:40         
   
 
 
 15:00 

Anatomija
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I

       
 
 
 
 15:20         
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura I
MARTINOVKA - TJELESNI

 
 15:40       
   
 
 
 16:00         
 
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura I
MARTINOVKA - TJELESNI

 16:20         
 
 
 
 16:40         
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03