Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za grupu 2.1E

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 

Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 1 , 2


Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 4 , 5


Physiology ,   P
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 7


Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 8


Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 10


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 11


Physiology ,   P
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 12

 
 08:40         
 
 
 
 09:00         
 
 
 

Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 1 , 2


Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 4 , 5


Physiology ,   P
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 7


Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 8


Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 10


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 11


Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:30 
Tjedni: 12


Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:00 
Tjedni: 8


Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:00 
Tjedni: 10


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:00 
Tjedni: 11


Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:15 
Tjedni: 12


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:45 
Tjedni: 11


Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:00 
Tjedni: 12


Physiology ,   S
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:30 
Tjedni: 3


Physiology ,   L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:30 
Tjedni: 11

 09:20         
 
 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
 

Cariology
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 10:40       
 

General radiology
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
Tjedni: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 
 11:00     
 
 
 

Occlusion
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 
 11:20     
 
 

General radiology
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.

 
 11:40     
 
 
 
 12:00 

Occlusion
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

Pathology
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 
 
 

Physiology
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
Tjedni: 3

 
 12:20     
 
 
 
 12:40     
 

Tooth morphology with dental anthropology
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

Occlusion
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

Pathology
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 
 13:00     
 
 
 
 13:20     
 
 

Physiology
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3

Tooth morphology with dental anthropology
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

 

Pathology
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 13:40     
 
 
 
 14:00 

English/Croatian II
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 
 

Physiology
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3

Tooth morphology with dental anthropology
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

Pathology
GUND. 3 PREDAVAONICA

 14:20   
 
 
 
 14:40   
 

English/Croatian II
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 15:00 

Physiology
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3

Tooth morphology with dental anthropology
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

   
 
 
 
 15:20     
 
   
 
 15:40   

History of dental medicine
GUND. 3 PREDAVAONICA

 
 

Physiology
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3

 
 
 
 16:00       
 
 
 
 16:20       
 

History of dental medicine
GUND. 3 PREDAVAONICA

   
 
 16:40         
 
 
 
 17:00         
 
   
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03