Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za grupu 2H

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Karijesologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

Okluzija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00 

Opća radiologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

 

Okluzija
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA

Fiziologija
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM

 
 
 
 
 09:20     
 
 
 
 09:40     
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
GUND. 5 PREDAVAONICA

 

Fiziologija
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM

 
 
 10:00       
 
 
 
 10:20       
 
 

Okluzija
GUND. 5 PREDAVAONICA

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

Fiziologija
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM

 
 10:40     
 
 
 
 11:00     
 
 
   

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

 
 11:20         
 
 
 
 11:40         
 
 
 
 12:00     

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
MORFOLOGIJA VJEŽBAONICA

   
 
 
 

Patologija
GUND. 3 PREDAVAONICA

 12:20       
 
 
 
 12:40       
   
 
 
 13:00 

Fiziologija
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"

       
 
 
 
 13:20         
 
 
 
 13:40         
   

Opća radiologija
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.

 
 
 14:00         
 
 
 
 14:20         
 
 

Patologija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

Opća radiologija
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.

 
 14:40       
 
 
 
 15:00       
 
 
 

Patologija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

 
 15:20         
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura II
MARTINOVKA - TJELESNI

 
 15:40       
 

Engleski jezik II
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 16:00 

Patologija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

   
 
 
 

Tjelesna i zdravstvena kultura II
MARTINOVKA - TJELESNI

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA

 16:20   
 
 

Engleski jezik II
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 16:40   
   
 
 
 17:00       

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA

 
 
 

Povijest dentalne medicine
GUND. 5 PREDAVAONICA

 17:20       
 
 
 
 17:40       
 

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA

 
 
 18:00     

Povijest dentalne medicine
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 
 
 18:20       
 
 

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA

 
 18:40       
   
 
 
 19:00         
 
 
 

Fiziologija
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA

 19:20         
 
 
 
 19:40         
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03