Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za grupu 3

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
GUND. 5 PREDAVAONICA

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00   

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
GUND. 5 PREDAVAONICA

Interna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

   
 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
 

Farmakologija
GUND. 5 PREDAVAONICA

Interna medicina
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 10:00       
 
 
 
 10:20       
 
     
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 

Patofiziologija
REBRO PATOFIZ. DV. BOTTERI

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
   
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03