Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za grupu 4G

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Kirurgija
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.

Dermatovenerologija
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00   

Kirurgija
VINOGRADSKA KIRURGIJA OP.

Dermatovenerologija
VINOGRADSKA DERMATOLOGIJA VJEŽ

   
 
 
 
 09:20       
 
 
 
 09:40       
     
 
 
 10:00     

Psihijatrija i psihološka medicina
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

   
 
 
 
 10:20         
 
 

Fiksna protetika I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 10:40       
 

Ginekologija i porodništvo
VINOGRADSKA GINEKOLOGIJA VJEŽB
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10

Restaurativna dentalna medicina I
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 11:00     
 
 
 

Fiksna protetika I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 11:20     
 
 

Psihijatrija i psihološka medicina
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

 

Restaurativna dentalna medicina I
DENTALNA MALA DVORANA

 
 11:40     
 

Pretklinička endodoncija
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 12:00   

Fiksna protetika I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 
 

Kirurgija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

Restaurativna dentalna medicina I
DENTALNA MALA DVORANA

 12:20   
 
 

Ginekologija i porodništvo
GUND. 5 PREDAVAONICA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 12:40   
   
 
 
 13:00 

Dermatovenerologija
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

     
 
 
   
 13:20         
 
 
 
 13:40         
   
 
 
 14:00           
 
 
 

Mobilna protetika I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 
 
 
 15:00   

Mobilna protetika I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

     
 
 
 
 15:20         
 
 
 
 15:40         
 

Mobilna protetika I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 16:00         
 
 
 

Pretklinička endodoncija
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 16:20       
 
   
 
 16:40         
 
 
 
 17:00       

Pretklinička endodoncija
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

 
 
 
 
 17:20         
 
 
 
 17:40         
   
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00     

Uvod u znanstveni rad I ,   P
GUND. 5 PREDAVAONICA
 19:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5


Uvod u znanstveni rad I ,   S
GUND. 5 PREDAVAONICA
 19:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

   
 
 
 
 19:20         
 
 
 
 19:40         
   
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03