Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za grupu 6D

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Ortodoncija ,   S
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   S
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   S
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   S
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 08:15 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Ortodoncija ,   S
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Ortodoncija ,   S
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   S
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   S
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   S
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 09:00 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Ortodoncija ,   S
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 09:45 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 10:30 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 11:15 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 12:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 12:00 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 12:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 12:45 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 13:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna medicina II ,   PKL
ORAL MED AMB
 13:30 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Ortodoncija ,   KL
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 10

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00 

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 10

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 
 
 15:20 
 
 
 
 15:40 
 

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 10

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Ortodoncija
ORTODONCIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 
 16:00 
 
 
 
 16:20 
 
           
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03