Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za grupu 6J

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 10

Oralna kirurgija II
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
Tjedni: 8 , 9 , 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 8 , 9

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

Dječja i preventivna dentalna medicina II ,   PKL
DJEČJA STOM. AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 5 , 6 , 7


Oralna kirurgija II ,   PKL
KBD ORALNA KIRURGIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10

 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00 

Dječja i preventivna dentalna medicina II
DJEČJA STOM. AMBULANTA
Tjedni: 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II
DJEČJA STOM. AMBULANTA
Tjedni: 6 , 7

     
 
 
 
 15:20       
 
 
 
 15:40       
 

Dječja i preventivna dentalna medicina II
DJEČJA STOM. AMBULANTA
Tjedni: 6 , 7 , 8

Dječja i preventivna dentalna medicina II
DJEČJA STOM. AMBULANTA
Tjedni: 6 , 7

 
 
 16:00       
 
 
 
 16:20       
 
     
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03