Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Dječja i preventivna dentalna medicina I, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

5D
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5G
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5H
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5C
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5B
DJEČJA STOM. AMBULANTA

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

5D
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5G
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5H
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5C
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5B
DJEČJA STOM. AMBULANTA

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

5A
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5I
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5J
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5E
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5K
DJEČJA STOM. AMBULANTA

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

5A
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5I
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5J
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5E
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5K
DJEČJA STOM. AMBULANTA

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

5F
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5L
DJEČJA STOM. AMBULANTA

     
 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00 

5F
DJEČJA STOM. AMBULANTA

5L
DJEČJA STOM. AMBULANTA

     
 
 
 
 12:20       
 
 
 
 12:40       
     
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00 

5
GUND. 5 PREDAVAONICA

       
 
 
 
 15:20         
 
 
 
 15:40         
   
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03