Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Anatomija, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 
 
 
 10:00   

1
ŠALATA ANATOMIJA PREDAVAONA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

     
 
 
 
 10:20         
 
 
 
 10:40         
 

1
ŠALATA ANATOMIJA PREDAVAONA
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

 
 
 11:00         
 
 
 
 11:20         
 
   
 
 11:40           
 

L
1F
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 


L
1G
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 


L
1H
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 


L
1I
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 


L
1J
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 11:45 

 
 
 12:00         
 
 
 
 12:20         
 
   
 
 12:40           
 

L
1F
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:45 


L
1G
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:45 


L
1H
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:45 


L
1I
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:45 


L
1J
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:45 

L
1A
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:45 


L
1B
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:45 


L
1C
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:45 


L
1D
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:45 


L
1E
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 12:45 

 
 
 13:00 

L
1K
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:00 


L
1L
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:00 


L
1M
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:00 


L
1N
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:00 


L
1O
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:00 

   
 
 
 
 13:20     
 
     
 
 13:40         
   

S
1F
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:45 


S
1G
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:45 


S
1H
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:45 


S
1I
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:45 


S
1J
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:45 

L
1A
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:45 


L
1B
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:45 


L
1C
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:45 


L
1D
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:45 


L
1E
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 13:45 

 
 
 14:00 

L
1K
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 


L
1L
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 


L
1M
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 


L
1N
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 


L
1O
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:00 

   
 
 
 
 14:20     
 
     
 
 14:40         
   

S
1A
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:45 


S
1B
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:45 


S
1C
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:45 


S
1D
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:45 


S
1E
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 14:45 

 
 
 15:00 

S
1K
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 15:00 


S
1L
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 15:00 


S
1M
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 15:00 


S
1N
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 15:00 


S
1O
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 15:00 

     
 
 
 
 15:20       
 
 

L
1P
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 15:30 


L
1R
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 15:30 


L
1S
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 15:30 


L
1T
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 15:30 


L
1U
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 15:30 

 
 
 15:40       
   
 
 
 16:00         
 
 
   
 16:20           
 
 

L
1P
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 16:30 


L
1R
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 16:30 


L
1S
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 16:30 


L
1T
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 16:30 


L
1U
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 16:30 

 
 16:40         
 
 
 
 17:00         
 
 
   
 17:20           
 
 

S
1P
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 17:30 


S
1R
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 17:30 


S
1S
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 17:30 


S
1T
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 17:30 


S
1U
ŠALATA ANATOMIJA PRAKTIKUM I
 17:30 

 
 17:40         
 
 
 
 18:00         
 
 
   
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03