Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Fiziologija, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00       

S
2I
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:00 


S
2H
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:00 


S
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:00 

S
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:00 


S
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:00 


S
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:00 

 
 
 
 09:20       
 
 

S
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:30 


S
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:30 


S
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:30 

 
 09:40     
 

S
2I
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:45 


S
2H
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:45 


S
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:45 

S
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:45 


S
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:45 


S
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 09:45 

 
 
 10:00     
 
 
 

S
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:15 


S
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:15 


S
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:15 

 10:20     
 
 

S
2I
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:30 


S
2H
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:30 


S
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:30 

S
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:30 


S
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 10:30 


S
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:30 

 
 10:40     
 
 
 
 11:00     

S
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 11:00 


S
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 11:00 


S
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 11:00 

 
 
 

S
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 11:15 


S
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 11:15 


S
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 11:15 

   
 11:20       
 
 
 
 11:40       
   
 
 
 12:00   

S
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


S
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 


S
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:00 

     
 
 
 
 12:20         
 
 

L
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 12:30 


L
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 12:30 


L
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 12:30 


L
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 12:30 


L
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 12:30 


L
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 12:30 

 
 12:40       
 

S
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 


S
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM
 12:45 

 
 
 13:00 

2
ŠALATA DVORANA "M. ČAČKOVIĆ"

   
 
 
 

L
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:15 


L
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:15 


L
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:15 


L
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:15 


L
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:15 


L
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 13:15 

 13:20     
 
   
 
 13:40       
   
 
 
 14:00         

L
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:00 


L
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:00 


L
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:00 


L
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:00 


L
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:00 


L
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:00 

 
 
 
 14:20         
 
 
 
 14:40         
 

L
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:45 


L
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:45 


L
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:45 


L
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:45 


L
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:45 


L
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 14:45 

 
 
 15:00         
 
 
 
 15:20         
 
 

L
2F
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:30 


L
2E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:30 


L
2D
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:30 


L
2C
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:30 


L
2B
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:30 


L
2A
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 15:30 

 
 15:40         
 
 
 
 16:00         
 
 
 

L
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:15 


L
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:15 


L
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:15 


L
2I
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:15 


L
2H
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:15 


L
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 16:15 

 16:20         
 
 
 
 16:40         
 
 
 
 17:00         

L
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 17:00 


L
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 17:00 


L
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 17:00 


L
2I
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 17:00 


L
2H
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 17:00 


L
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 17:00 

 
 
 
 17:20         
 
 
 
 17:40         
 

L
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 17:45 


L
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 17:45 


L
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 17:45 


L
2I
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 17:45 


L
2H
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 17:45 


L
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 17:45 

 
 
 18:00         
 
 
 
 18:20         
 
 

L
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 18:30 


L
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 18:30 


L
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 18:30 


L
2I
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 18:30 


L
2H
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 18:30 


L
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 18:30 

 
 18:40         
 
 
 
 19:00         
 
 
 

L
2L
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 19:15 


L
2K
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 19:15 


L
2J
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 19:15 


L
2I
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 19:15 


L
2H
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 19:15 


L
2G
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 19:15 

 19:20         
 
 
 
 19:40         
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03