Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Interna medicina, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

KL
3K
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 08:15 


KL
3L
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 08:15 

KL
3E
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 08:15 


KL
3F
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 08:15 

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00     

3
GUND. 5 PREDAVAONICA

S
3K
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 09:00 


S
3L
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 09:00 

S
3E
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 09:00 


S
3F
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 09:00 

 
 
 
 09:20     
 
 
 
 09:40     
 

3
GUND. 5 PREDAVAONICA

KL
3A
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 09:45 


KL
3B
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 09:45 

KL
3I
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 09:45 


KL
3J
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 09:45 

 
 
 10:00     
 
 
 
 10:20     
 
   

S
3A
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 10:30 


S
3B
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 10:30 

S
3I
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 10:30 


S
3J
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 10:30 

 
 10:40       
 
 
 
 11:00   

KL
3G
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:00 


KL
3H
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:00 

KL
3M
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:00 


KL
3N
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:00 

 
 
   

KL
3C
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:15 


KL
3D
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:15 

 11:20     
 
 
 
 11:40     
 

S
3G
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:45 


S
3H
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:45 

S
3M
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:45 


S
3N
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 11:45 

 
 
 12:00     

S
3C
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 12:00 


S
3D
VINOGRADSKA INTERNA KL. VJEŽB.
 12:00 

 
 
 
 12:20     
 
     
 
 12:40         
   
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03