Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00   

3
GUND. 5 PREDAVAONICA

     
 
 
 
 09:20         
 
 
 
 09:40         
 

PRK
3M
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 09:45 


PRK
3N
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 09:45 

 
 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
 

PRK
3M
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 10:30 


PRK
3N
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 10:30 

PRK
3E
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 10:30 


PRK
3F
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 10:30 

 
 10:40       
 
 
 
 11:00       
 
 
 

PRK
3M
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 11:15 


PRK
3N
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 11:15 

PRK
3E
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 11:15 


PRK
3F
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 11:15 

 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00 

PRK
3G
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:00 


PRK
3H
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:00 

PRK
3E
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:00 


PRK
3F
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:00 

     
 
 
 
 12:20       
 
 
 
 12:40       
 

PRK
3G
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:45 


PRK
3H
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:45 

PRK
3K
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:45 


PRK
3L
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:45 

 
 
 13:00       
 
 
 
 13:20       
 
 

PRK
3G
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 13:30 


PRK
3H
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 13:30 

PRK
3K
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 13:30 


PRK
3L
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 13:30 

 
 13:40       
 
 
 
 14:00       
 
 
   

PRK
3K
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:15 


PRK
3L
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:15 

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 

PRK
3I
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:45 


PRK
3J
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:45 

 
 
 15:00 

PRK
3A
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 15:00 


PRK
3B
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 15:00 

     
 
 
 
 15:20       
 
 

PRK
3I
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 15:30 


PRK
3J
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 15:30 

 
 15:40       
 

PRK
3A
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 15:45 


PRK
3B
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 15:45 

 
 
 16:00       
 
 
 

PRK
3I
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 16:15 


PRK
3J
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 16:15 

 16:20       
 
 

PRK
3A
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 16:30 


PRK
3B
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 16:30 

 
 16:40       
 
 
 
 17:00 

PRK
3C
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 17:00 


PRK
3D
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 17:00 

     
 
 
   
 17:20         
 
 
 
 17:40         
 

PRK
3C
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 17:45 


PRK
3D
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 17:45 

 
 
 18:00         
 
 
 
 18:20         
 
 

PRK
3C
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 18:30 


PRK
3D
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 18:30 

 
 18:40         
 
 
 
 19:00         
 
 
   
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03