Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Pretklinička restaurativna dentalna medicina, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00       

PRK
3M
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:00 


PRK
3N
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:00 

 
 
 
 

3
GUND. 5 PREDAVAONICA

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 

PRK
3M
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:45 


PRK
3N
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:45 

 
 
 09:00         
 
 
 
 09:20         
 
 

PRK
3M
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 09:30 


PRK
3N
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 09:30 

 
 09:40         
 
 
 
 10:00         
 
 
 

PRK
3G
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 10:15 


PRK
3H
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 10:15 

 10:20         
 
 

PRK
3E
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 10:30 


PRK
3F
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 10:30 

 
 10:40       
 
 
 
 11:00     

PRK
3G
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 11:00 


PRK
3H
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 11:00 

 
 
 
 

PRK
3E
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 11:15 


PRK
3F
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 11:15 

 11:20       
 
 
 
 11:40       
 

PRK
3G
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 11:45 


PRK
3H
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 11:45 

 
 
 12:00     

PRK
3E
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:00 


PRK
3F
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:00 

 
 
 
 
 12:20       
 
 

PRK
3K
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:30 


PRK
3L
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:30 

 
 12:40       
 

PRK
3I
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:45 


PRK
3J
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 12:45 

 
 
 13:00       
 
 
 

PRK
3K
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 13:15 


PRK
3L
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 13:15 

 13:20       
 
 

PRK
3I
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 13:30 


PRK
3J
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 13:30 

 
 13:40       
 
 
 
 14:00     

PRK
3K
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:00 


PRK
3L
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:00 

 
 
 
 

PRK
3I
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:15 


PRK
3J
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:15 

 14:20       
 
 
 
 14:40       
   
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 

PRK
3C
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 17:15 


PRK
3D
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 17:15 

PRK
3A
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 17:15 


PRK
3B
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 17:15 

 17:20       
 
 
 
 17:40       
 
 
 
 18:00   

PRK
3C
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 18:00 


PRK
3D
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 18:00 

PRK
3A
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 18:00 


PRK
3B
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 18:00 

   
 
 
 
 18:20       
 
 
 
 18:40       
 

PRK
3C
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 18:45 


PRK
3D
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 18:45 

PRK
3A
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 18:45 


PRK
3B
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 18:45 

 
 
 19:00       
 
 
 
 19:20       
 
     
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03