Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Fiksna protetika I, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

4K
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4E
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

PKL
4I
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 08:15 


PKL
4L
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 08:15 

4F
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4C
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

4K
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4E
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

PKL
4I
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 09:00 


PKL
4L
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 09:00 

4F
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4C
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

4K
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4E
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

PKL
4I
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 09:45 


PKL
4L
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 09:45 

4F
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4C
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
     

PKL
4D
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 10:30 


PKL
4J
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 10:30 

4G
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4A
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 10:40     
 
 
 
 11:00     
 
 
 

PKL
4D
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 11:15 


PKL
4J
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 11:15 

4G
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4A
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 11:20     
 
 
 
 11:40     
 
 
 
 12:00     

PKL
4D
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 12:00 


PKL
4J
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 12:00 

4G
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4A
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 
 
 12:20     
 
 
 
 12:40     
 

4B
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4H
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 
 
 13:00       
 
 
 
 13:20       
 
 

4B
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4H
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 
 13:40       
 
 
 
 14:00       
 
 
 

4B
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

4H
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.

 14:20       
 
 
 
 14:40       
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03