Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Ortodoncija, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

S
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


S
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


S
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


S
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 10


S
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


S
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

S
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


S
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 4 , 5


S
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


S
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


S
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


S
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 14 , 15

S
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


S
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


S
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


S
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9


S
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


S
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

S
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


S
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


S
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


S
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


S
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


S
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

S
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


S
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


S
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 5 , 6 , 7


S
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


S
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


S
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 08:15 
Tjedni: 13 , 14

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

S
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


S
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


S
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


S
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 10


S
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


S
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

S
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


S
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 4 , 5


S
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


S
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


S
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


S
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 14 , 15

S
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


S
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


S
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


S
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9


S
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


S
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

S
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


S
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


S
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


S
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


S
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


S
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

S
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


S
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


S
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 5 , 6 , 7


S
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


S
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


S
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:00 
Tjedni: 13 , 14

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 5 , 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 09:45 
Tjedni: 13 , 14

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 5 , 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 10:30 
Tjedni: 13 , 14

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 5 , 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 11:15 
Tjedni: 13 , 14

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 3 , 4


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 5 , 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:00 
Tjedni: 13 , 14

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 5 , 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 12:45 
Tjedni: 13 , 14

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 6 , 7 , 8


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 3 , 4


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 5 , 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 13:30 
Tjedni: 13 , 14

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 8 , 9


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 3 , 4


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 5 , 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 14:15 
Tjedni: 13 , 14

 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00 

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 6 , 7 , 8


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 8 , 9


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 3 , 4


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 5 , 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:00 
Tjedni: 13 , 14

 
 
 
 15:20 
 
 
 
 15:40 
 

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 6 , 7 , 8


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 8 , 9


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 3 , 4 , 5


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 13 , 14 , 15

KL
6A
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 1 , 2


KL
6B
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 3 , 4


KL
6C
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 5 , 6 , 7


KL
6D
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 8 , 9 , 10


KL
6E
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 11 , 12


KL
6F
ORTODONCIJA AMBULANTA
 15:45 
Tjedni: 13 , 14

 
 
 16:00 
 
 
 
 16:20 
 
           
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03