Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Opća radiologija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

KL
2C
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 08:15 


KL
2D
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 08:15 

KL
2A
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 08:15 


KL
2B
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 08:15 

 08:20       
 
 
 
 08:40       
 
 
 
 09:00 

2
GUND. 3 PREDAVAONICA

   

S
2C
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:00 


S
2D
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:00 

S
2A
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:00 


S
2B
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:00 

 
 
 
 09:20     
 
 

KL
2K
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:30 


KL
2L
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 09:30 

 
 09:40   
       
 
 
 10:00         
 
 
 

S
2K
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 10:15 


S
2L
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 10:15 

KL
2E
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 10:15 


KL
2F
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 10:15 

 10:20       
 
 
 
 10:40       
 
 
 
 11:00         

S
2E
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:00 


S
2F
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 11:00 

 
 
 
 11:20         
 
 
 
 11:40         
   
 
 
 12:00         

KL
2I
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:00 


KL
2J
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:00 

 
 
 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
 

S
2I
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:45 


S
2J
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 12:45 

 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
   
 
 13:40           
 

KL
2G
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 13:45 


KL
2H
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 13:45 

 
 
 14:00         
 
 
 
 14:20         
 
 

S
2G
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 14:30 


S
2H
VINOGRADSKA RADIOLOGIJA VJEŽB.
 14:30 

 
 14:40         
 
 
 
 15:00         
 
 
   
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03