Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Physiology, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 

S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 1 , 2


S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 4 , 5


P
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 7


S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 8


S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 10


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 11


P
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 08:30 
Tjedni: 12

 
 08:40         
 
 
 
 09:00         
 
 
 

S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 1 , 2


S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 4 , 5


P
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 7


S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 8


S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 10


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:15 
Tjedni: 11


S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 09:30 
Tjedni: 12


S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:00 
Tjedni: 8


S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:00 
Tjedni: 10


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:00 
Tjedni: 11


S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:15 
Tjedni: 12


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 10:45 
Tjedni: 11


S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:00 
Tjedni: 12


S
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:30 
Tjedni: 3


L
2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
 11:30 
Tjedni: 11

 09:20         
 
 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
 
 
 10:40         
 
 
 
 11:00         
 
 
 
 11:20         
 
 
 
 11:40         
 
 
 
 12:00         
 
 
 

2.1E
ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM
Tjedni: 3

 12:20         
 
 
 
 12:40         
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3

 
 13:40         
 
 
 
 14:00         
 
 
 

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 
 
 
 15:00 

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3

       
 
 
 
 15:20         
 
 
 
 15:40         
 

2.1E
ŠALATA FIZIOLOGIJA VJEŽBAONICA
Tjedni: 3

 
 
 16:00         
 
 
 
 16:20         
 
   
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03