Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Fiksna protetika II, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

5B
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

PKL
5H
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 08:15 


PKL
5L
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 08:15 

5D
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5J
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 08:20   
 
 
 
 08:40   
 
 
 
 09:00 

5B
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

PKL
5H
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 09:00 


PKL
5L
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 09:00 

5D
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5J
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 
 
 
 09:20   
 
 
 
 09:40   
 

5B
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

PKL
5H
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 09:45 


PKL
5L
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 09:45 

5D
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5J
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 
 10:00   
 
 
 
 10:20   
 
 

PKL
5B
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 10:30 


PKL
5I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 10:30 

PKL
5H
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 10:30 


PKL
5L
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 10:30 

5D
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5J
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 10:40   
 
 
 
 11:00   
 
 
 

PKL
5C
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 11:15 


PKL
5I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 11:15 

PKL
5A
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 11:15 


PKL
5F
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 11:15 

5G
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5E
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5K
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

PKL
5C
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 12:00 


PKL
5I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 12:00 

PKL
5A
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 12:00 


PKL
5F
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 12:00 

5G
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5E
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5K
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

PKL
5C
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 12:45 


PKL
5I
GUND. FIKSNA PROT. MALA AMB.
 12:45 

PKL
5A
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 12:45 


PKL
5F
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 12:45 

5G
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5E
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5K
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

5C
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

PKL
5A
KBD FIKSNA PROT. KL. VJEŽB.
 13:30 


PKL
5F
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB
 13:30 

5G
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5E
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

5K
GUND. 5 FIKSNA PROT VELIKA AMB

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
           
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03