Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Mobilna protetika II, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

5C
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

PKL
5E
GUND. MOBILNA PROT. AMB.
 08:15 


PKL
5K
GUND. MOBILNA PROT. AMB.
 08:15 

5B
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5L
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5F
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

5C
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

PKL
5E
GUND. MOBILNA PROT. AMB.
 09:00 


PKL
5K
GUND. MOBILNA PROT. AMB.
 09:00 

5B
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5L
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5F
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

5C
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

PKL
5E
GUND. MOBILNA PROT. AMB.
 09:45 


PKL
5K
GUND. MOBILNA PROT. AMB.
 09:45 

5B
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5L
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5F
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 

5C
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

PKL
5E
GUND. MOBILNA PROT. AMB.
 10:30 


PKL
5K
GUND. MOBILNA PROT. AMB.
 10:30 

5B
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5L
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5F
KBD MOBILNA PROT. KL. VJEŽB.

 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 

5D
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5J
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5H
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5G
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 

5D
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5J
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5H
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5G
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 

5D
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5J
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5H
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5G
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 

5D
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5J
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5H
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5I
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

5G
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
           
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 

5A
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 16:40         
 
 
 
 17:00         
 
 
 

5A
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 17:20         
 
 
 
 17:40         
 
 
 
 18:00   

5A
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

     
 
 
 
 18:20         
 
 
 
 18:40         
 

5A
GUND. MOBILNA PROT. AMB.

 
 
 19:00         
 
 
 
 19:20         
 
   
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03