Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Okluzija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

PRK
2B
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:15 


PRK
2A
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:15 

PRK
2H
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:15 


PRK
2G
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:15 

PRK
2L
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:15 


PRK
2K
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 08:15 

 08:20     
 
 
 
 08:40     
 
 
 
 09:00   

PRK
2B
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:00 


PRK
2A
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:00 

PRK
2H
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:00 


PRK
2G
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:00 

PRK
2L
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:00 


PRK
2K
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:00 

 
 
 
 
 09:20     
 
 
 
 09:40     
 

PRK
2F
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:45 


PRK
2E
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:45 

PRK
2J
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:45 


PRK
2I
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:45 

 

PRK
2D
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:45 


PRK
2C
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 09:45 

 
 
 10:00     
 
 
 
 10:20     
 
 

2
GUND. 5 PREDAVAONICA

PRK
2F
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 10:30 


PRK
2E
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 10:30 

PRK
2J
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 10:30 


PRK
2I
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 10:30 

PRK
2D
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 10:30 


PRK
2C
SREDIŠNJA STOM. PRETKLINIKA
 10:30 

 
 10:40   
 
 
 
 11:00   
 
 
         
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03