Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Pretklinička endodoncija, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

PRK
4I
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:15 


PRK
4J
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:15 

PRK
4K
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:15 


PRK
4L
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:15 

PRK
4C
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:15 


PRK
4D
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 08:15 

 08:20     
 
 
 
 08:40     
 
 
 
 09:00 

PRK
4I
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 09:00 


PRK
4J
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 09:00 

PRK
4K
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 09:00 


PRK
4L
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 09:00 

PRK
4C
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 09:00 


PRK
4D
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 09:00 

   
 
 
 
 09:20     
 
 
 
 09:40     
       
 
 
 10:00           
 
 
 
 10:20           
 
 
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 

4
GUND. 5 PREDAVAONICA

 
 
 12:00         
 
 
 
 12:20         
 
   
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 

PRK
4A
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:45 


PRK
4B
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 14:45 

 
 
 15:00         
 
 
 
 15:20         
 
 

PRK
4A
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 15:30 


PRK
4B
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 15:30 

 
 15:40         
 

PRK
4E
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 15:45 


PRK
4F
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 15:45 

 
 
 16:00       
 
 
 

PRK
4G
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 16:15 


PRK
4H
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 16:15 

 16:20       
 
 

PRK
4E
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 16:30 


PRK
4F
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 16:30 

 
 16:40       
 
 
 
 17:00     

PRK
4G
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 17:00 


PRK
4H
NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA
 17:00 

 
 
 
   
 17:20         
 
 
 
 17:40         
   
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03