Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Psihijatrija i psihološka medicina, komp. 1

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

4D
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

4F
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

4A
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

 08:20     
 
 
 
 08:40     
 
 
 
 09:00 

4L
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

4C
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

 

4I
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

 
 
 
 
 09:20     
 
 
 
 09:40     
       
 
 
 10:00 

4B
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

4H
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

4G
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

4E
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

 
 
 
 
 10:20   
 
 
 
 10:40   
 

4J
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

   

4K
VINOGRADSKA PSIHIJATRIJA VJEŽB

 
 
 11:00       
 
 
 
 11:20       
 
 

4
VINOGRADSKA GLAVNA PREDAVAONA

 
 
 11:40         
 
 
 
 12:00         
 
 
   
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 
 13:20           
 
 
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03