Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Restaurativna dentalna medicina I, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

4H
DENTALNA MALA DVORANA

4J
DENTALNA MALA DVORANA

4K
DENTALNA MALA DVORANA

4L
DENTALNA MALA DVORANA

4B
DENTALNA MALA DVORANA

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

4H
DENTALNA MALA DVORANA

4J
DENTALNA MALA DVORANA

4K
DENTALNA MALA DVORANA

4L
DENTALNA MALA DVORANA

4B
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

4H
DENTALNA MALA DVORANA

4J
DENTALNA MALA DVORANA

4K
DENTALNA MALA DVORANA

4L
DENTALNA MALA DVORANA

4B
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
           
 
 10:40           
 

4E
DENTALNA MALA DVORANA

4D
DENTALNA MALA DVORANA

4G
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 11:00     
 
 
 
 11:20     
 
 

4E
DENTALNA MALA DVORANA

4D
DENTALNA MALA DVORANA

4G
DENTALNA MALA DVORANA

 
 11:40     
 
 
 
 12:00     
 
 
 

4E
DENTALNA MALA DVORANA

4D
DENTALNA MALA DVORANA

4G
DENTALNA MALA DVORANA

 12:20     
 
 
 
 12:40     
 
 
 
 13:00           
 
 
 

PKL
4A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 13:15 


PKL
4C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 13:30 


PKL
4A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:00 


PKL
4C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:15 


PKL
4A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 


PKL
4C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 15:00 

4F
DENTALNA MALA DVORANA

4I
DENTALNA MALA DVORANA

 13:20     
 
 
 
 13:40     
 
 
 
 14:00   

4F
DENTALNA MALA DVORANA

4I
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 
 
 14:20     
 
 
 
 14:40     
 

4F
DENTALNA MALA DVORANA

4I
DENTALNA MALA DVORANA

 
 
 15:00     
 
 
 
 15:20     
 
     
 
 15:40         
   
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03