Akademska godina 2018/2019, ljetni semestar

Raspored za predmet Restaurativna dentalna medicina II, komp. 2

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

PKL
5K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 


PKL
5L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 

PKL
5C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 


PKL
5D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 

PKL
5E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 


PKL
5F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 

PKL
5G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 


PKL
5H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 

PKL
5I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 


PKL
5J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 08:15 

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

PKL
5K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 


PKL
5L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 

PKL
5C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 


PKL
5D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 

PKL
5E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 


PKL
5F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 

PKL
5G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 


PKL
5H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 

PKL
5I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 


PKL
5J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:00 

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

PKL
5K
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 


PKL
5L
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 

PKL
5C
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 


PKL
5D
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 

PKL
5E
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 


PKL
5F
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 

PKL
5G
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 


PKL
5H
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 

PKL
5I
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 


PKL
5J
DENTALNA VELIKA DVORANA
 09:45 

 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
           
 
 10:40           
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 
 12:20           
 
 
 
 12:40           
 
 
 
 13:00           
 
 
 

PKL
5A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 13:15 


PKL
5B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 13:15 

 13:20         
 
 
 
 13:40         
 
 
 
 14:00     

PKL
5A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:00 


PKL
5B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:00 

   
 
 
 
 14:20         
 
 
 
 14:40         
 

PKL
5A
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 


PKL
5B
DENTALNA VELIKA DVORANA
 14:45 

 
 
 15:00         
 
 
 
 15:20         
 
   
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Seminar 
 Laboratorijske vježbe 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.02.2019 11:03