Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu VINOGRADSKA PEDIJATRIJA VJEŽB.

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 
 
 08:40           
 
 
 
 09:00           
 
 
 
 09:20           
 
 
 
 09:40           
 

Pedijatrija
4J

 
 
 10:00         
 
 
 
 10:20         
 
 

Pedijatrija
4L

 
 10:40         
 
 
 
 11:00   

Pedijatrija
4F

   
 
 
 

Pedijatrija
4D

Pedijatrija
4K

 11:20     
 
 

Pedijatrija
4G

 
 11:40   
   
 
 
 12:00         
 
 
 

Pedijatrija
4H

 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
 
 
 
 13:00 

Pedijatrija
4I

Pedijatrija
4C

Pedijatrija
4A

   
 
 
 
 13:20     
 
 
 
 13:40     
     

Pedijatrija
4E

 
 
 14:00 

Pedijatrija
4B

     
 
 
 
 14:20       
 
   
 
 14:40         
   
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17