Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu KBD MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 

Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 08:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 08:15 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 08:15 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 08:15 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 08:15 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 08:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 08:15 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 08:15 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 08:15 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 08:15 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 08:55 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 09:00 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 09:00 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 09:00 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 09:00 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 09:00 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 09:00 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 09:00 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 09:00 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 09:00 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 09:40 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 09:45 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 09:45 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 09:45 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 09:45 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 09:45 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 09:45 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 09:45 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 09:45 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 09:45 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 10:25 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 10:30 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 10:30 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 10:30 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 10:30 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 10:30 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 10:30 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 10:30 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 10:30 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 10:30 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 11:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 11:15 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 11:15 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 11:15 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 11:15 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 11:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 11:15 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 11:15 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 11:15 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 11:15 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 11:55 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 12:00 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 12:00 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 12:00 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 12:00 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 12:00 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 12:00 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 12:00 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 12:00 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 12:00 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 12:40 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 12:45 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 12:45 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 12:45 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 12:45 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 12:45 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 12:45 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 12:45 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 12:45 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 12:45 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 13:25 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 13:30 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 13:30 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 13:30 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 13:30 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 13:30 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 13:30 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 13:30 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 13:30 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 13:30 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 14:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 14:15 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 14:15 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 14:15 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 14:15 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 14:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 14:15 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 14:15 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 14:15 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 14:15 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 14:55 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 15:00 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 15:00 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 15:00 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 15:00 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 15:00 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 15:00 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 15:00 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 15:00 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 15:00 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 15:40 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 15:45 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 15:45 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 15:45 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 15:45 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 15:45 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 15:45 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 15:45 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 15:45 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 15:45 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 16:25 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 16:30 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 16:30 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 16:30 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 16:30 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 16:30 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 16:30 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 16:30 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 16:30 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 16:30 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 17:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 17:15 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 17:15 
Tjedni: 11 , 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 17:15 
Tjedni: 1 , 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 17:15 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 17:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 17:15 
Tjedni: 5 , 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 17:15 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 17:15 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 17:15 
Tjedni: 15

Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 08:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 08:15 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 08:15 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 08:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 08:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 08:15 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 08:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 08:15 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 08:15 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 08:15 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 08:15 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 08:15 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 08:55 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 09:00 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 09:00 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 09:00 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 09:00 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 09:00 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 09:00 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 09:00 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 09:00 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 09:00 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 09:00 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 09:00 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 09:40 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 09:45 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 09:45 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 09:45 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 09:45 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 09:45 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 09:45 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 09:45 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 09:45 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 09:45 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 09:45 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 09:45 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 10:25 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 10:30 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 10:30 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 10:30 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 10:30 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 10:30 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 10:30 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 10:30 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 10:30 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 10:30 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 10:30 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 10:30 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 11:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 11:15 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 11:15 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 11:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 11:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 11:15 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 11:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 11:15 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 11:15 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 11:15 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 11:15 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 11:15 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 11:55 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 12:00 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 12:00 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 12:00 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 12:00 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 12:00 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 12:00 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 12:00 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 12:00 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 12:00 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 12:00 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 12:00 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 12:40 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 12:45 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 12:45 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 12:45 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 12:45 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 12:45 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 12:45 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 12:45 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 12:45 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 12:45 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 12:45 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 12:45 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 13:25 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 13:30 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 13:30 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 13:30 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 13:30 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 13:30 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 13:30 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 13:30 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 13:30 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 13:30 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 13:30 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 13:30 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 14:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 14:15 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 14:15 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 14:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 14:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 14:15 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 14:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 14:15 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 14:15 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 14:15 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 14:15 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 14:15 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 14:55 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 15:00 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 15:00 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 15:00 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 15:00 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 15:00 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 15:00 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 15:00 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 15:00 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 15:00 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 15:00 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 15:00 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 15:40 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 15:45 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 15:45 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 15:45 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 15:45 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 15:45 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 15:45 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 15:45 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 15:45 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 15:45 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 15:45 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 15:45 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 16:25 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 16:30 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 16:30 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 16:30 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 16:30 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 16:30 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 16:30 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 16:30 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 16:30 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 16:30 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 16:30 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 16:30 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 17:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 17:15 
Tjedni: 6 , 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 17:15 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 17:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 17:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 17:15 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 17:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 17:15 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 17:15 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 17:15 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 17:15 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 17:15 
Tjedni: 15

Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 08:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 08:15 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 08:15 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 08:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 08:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 08:15 
Tjedni: 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 08:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 08:15 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 08:15 
Tjedni: 7 , 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 08:15 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 08:15 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 08:15 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 08:55 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 09:00 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 09:00 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 09:00 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 09:00 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 09:00 
Tjedni: 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 09:00 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 09:00 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 09:00 
Tjedni: 7 , 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 09:00 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 09:00 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 09:00 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 09:40 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 09:45 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 09:45 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 09:45 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 09:45 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 09:45 
Tjedni: 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 09:45 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 09:45 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 09:45 
Tjedni: 7 , 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 09:45 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 09:45 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 09:45 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 10:25 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 10:30 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 10:30 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 10:30 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 10:30 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 10:30 
Tjedni: 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 10:30 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 10:30 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 10:30 
Tjedni: 7 , 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 10:30 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 10:30 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 10:30 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 11:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 11:15 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 11:15 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 11:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 11:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 11:15 
Tjedni: 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 11:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 11:15 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 11:15 
Tjedni: 7 , 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 11:15 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 11:15 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 11:15 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 11:55 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 12:00 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 12:00 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 12:00 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 12:00 
Tjedni: 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 12:00 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 12:00 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 12:00 
Tjedni: 7 , 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 12:00 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 12:00 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 12:00 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 12:40 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 12:45 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 12:45 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 12:45 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 12:45 
Tjedni: 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 12:45 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 12:45 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 12:45 
Tjedni: 7 , 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 12:45 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 12:45 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 12:45 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 13:25 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 13:30 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 13:30 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 13:30 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 13:30 
Tjedni: 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 13:30 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 13:30 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 13:30 
Tjedni: 7 , 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 13:30 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 13:30 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 13:30 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 14:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 14:15 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 14:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 14:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 14:15 
Tjedni: 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 14:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 14:15 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 14:15 
Tjedni: 7 , 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 14:15 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 14:15 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 14:15 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 14:55 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 15:00 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 15:00 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 15:00 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 15:00 
Tjedni: 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 15:00 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 15:00 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 15:00 
Tjedni: 7 , 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 15:00 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 15:00 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 15:00 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 15:40 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 15:45 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 15:45 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 15:45 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 15:45 
Tjedni: 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 15:45 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 15:45 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 15:45 
Tjedni: 7 , 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 15:45 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 15:45 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 15:45 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 16:25 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 16:30 
Tjedni: 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 16:30 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 16:30 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 16:30 
Tjedni: 2 , 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 16:30 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 16:30 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 16:30 
Tjedni: 7 , 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 16:30 
Tjedni: 12 , 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 16:30 
Tjedni: 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 16:30 
Tjedni: 15

Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 08:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 08:15 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 08:15 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 08:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 08:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 08:15 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 08:15 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 08:15 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 08:15 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 08:15 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 08:15 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 08:15 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 08:55 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 09:00 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 09:00 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 09:00 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 09:00 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 09:00 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 09:00 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 09:00 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 09:00 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 09:00 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 09:00 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 09:00 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 09:40 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 09:45 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 09:45 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 09:45 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 09:45 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 09:45 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 09:45 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 09:45 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 09:45 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 09:45 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 09:45 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 09:45 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 10:25 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 10:30 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 10:30 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 10:30 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 10:30 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 10:30 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 10:30 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 10:30 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 10:30 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 10:30 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 10:30 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 10:30 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 11:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 11:15 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 11:15 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 11:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 11:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 11:15 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 11:15 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 11:15 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 11:15 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 11:15 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 11:15 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 11:15 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 11:55 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 12:00 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 12:00 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 12:00 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 12:00 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 12:00 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 12:00 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 12:00 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 12:00 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 12:00 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 12:00 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 12:00 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 12:40 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 12:45 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 12:45 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 12:45 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 12:45 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 12:45 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 12:45 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 12:45 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 12:45 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 12:45 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 12:45 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 12:45 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 13:25 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 13:30 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 13:30 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 13:30 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 13:30 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 13:30 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 13:30 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 13:30 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 13:30 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 13:30 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 13:30 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 13:30 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 14:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 14:15 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 14:15 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 14:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 14:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 14:15 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 14:15 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 14:15 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 14:15 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 14:15 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 14:15 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 14:15 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 14:55 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 15:00 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 15:00 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 15:00 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 15:00 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 15:00 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 15:00 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 15:00 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 15:00 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 15:00 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 15:00 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 15:00 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 15:40 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 15:45 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 15:45 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 15:45 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 15:45 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 15:45 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 15:45 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 15:45 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 15:45 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 15:45 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 15:45 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 15:45 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 16:25 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 16:30 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 16:30 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 16:30 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 16:30 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 16:30 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 16:30 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 16:30 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 16:30 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 16:30 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 16:30 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 16:30 
Tjedni: 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 17:10 
Tjedni: 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 17:15 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 17:15 
Tjedni: 8 , 9


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 17:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 17:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 17:15 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 17:15 
Tjedni: 3 , 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 17:15 
Tjedni: 5


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 17:15 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 17:15 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 17:15 
Tjedni: 13 , 14


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 17:15 
Tjedni: 15

Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 08:10 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 08:15 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 08:15 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 08:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 08:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 08:15 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 08:15 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 08:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 08:15 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 08:15 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 08:15 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 08:15 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 08:55 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 09:00 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 09:00 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 09:00 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 09:00 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 09:00 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 09:00 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 09:00 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 09:00 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 09:00 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 09:00 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 09:00 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 09:40 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 09:45 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 09:45 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 09:45 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 09:45 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 09:45 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 09:45 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 09:45 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 09:45 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 09:45 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 09:45 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 09:45 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 10:25 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 10:30 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 10:30 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 10:30 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 10:30 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 10:30 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 10:30 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 10:30 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 10:30 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 10:30 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 10:30 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 10:30 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6H
 11:10 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6A
 11:15 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6B
 11:15 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6C
 11:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6E
 11:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6K
 11:15 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6F
 11:15 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6L
 11:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6G
 11:15 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6I
 11:15 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6D
 11:15 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   S
6J
 11:15 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 11:55 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 12:00 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 12:00 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 12:00 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 12:00 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 12:00 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 12:00 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 12:00 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 12:00 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 12:00 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 12:00 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 12:00 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 12:40 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 12:45 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 12:45 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 12:45 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 12:45 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 12:45 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 12:45 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 12:45 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 12:45 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 12:45 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 12:45 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 12:45 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 13:25 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 13:30 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 13:30 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 13:30 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 13:30 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 13:30 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 13:30 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 13:30 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 13:30 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 13:30 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 13:30 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 13:30 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 14:10 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 14:15 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 14:15 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 14:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 14:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 14:15 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 14:15 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 14:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 14:15 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 14:15 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 14:15 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 14:15 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 14:55 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 15:00 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 15:00 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 15:00 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 15:00 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 15:00 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 15:00 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 15:00 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 15:00 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 15:00 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 15:00 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 15:00 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 15:40 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 15:45 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 15:45 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 15:45 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 15:45 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 15:45 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 15:45 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 15:45 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 15:45 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 15:45 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 15:45 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 15:45 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 16:25 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 16:30 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 16:30 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 16:30 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 16:30 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 16:30 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 16:30 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 16:30 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 16:30 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 16:30 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 16:30 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 16:30 
Tjedni: 14 , 15


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6H
 17:10 
Tjedni: 9 , 10


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6A
 17:15 
Tjedni: 6


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6B
 17:15 
Tjedni: 8


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6C
 17:15 
Tjedni: 11


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6E
 17:15 
Tjedni: 1


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6K
 17:15 
Tjedni: 2


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6F
 17:15 
Tjedni: 3


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6L
 17:15 
Tjedni: 4


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6G
 17:15 
Tjedni: 7


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6I
 17:15 
Tjedni: 12


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6D
 17:15 
Tjedni: 13


Maksilofacijalna kirurgija ,   PKL
6J
 17:15 
Tjedni: 14 , 15

 
 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 
 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 
 
 
 10:00 
 
 
 
 10:20 
 
 
 
 10:40 
 
 
 
 11:00 
 
 
 
 11:20 
 
 
 
 11:40 
 
 
 
 12:00 
 
 
 
 12:20 
 
 
 
 12:40 
 
 
 
 13:00 
 
 
 
 13:20 
 
 
 
 13:40 
 
 
 
 14:00 
 
 
 
 14:20 
 
 
 
 14:40 
 
 
 
 15:00 
 
 
 
 15:20 
 
 
 
 15:40 
 
 
 
 16:00 
 
 
 
 16:20 
 
 
 
 16:40 
 
 
 
 17:00 
 
 
   
 17:20   
 
 
 
 17:40   
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17