Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu GUND. 3 SEMINARSKA DV. 4

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 

Oralna medicina I ,   PRK
5G
 08:30 


Oralna medicina I ,   PRK
5I
 08:30 

 
 08:40         
 
 
 
 09:00         
 
 
 

Oralna medicina I ,   PRK
5E
 09:15 


Oralna medicina I ,   PRK
5J
 09:15 

 09:20         
 
 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00           
 
 
 

Oralna medicina I ,   PRK
5A
 10:15 


Oralna medicina I ,   PRK
5B
 10:15 

 10:20         
 
 
 
 10:40         
 
 
 
 11:00           
 
 
 
 11:20           
 
 
 
 11:40           
 
 
 
 12:00           
 
 
 

Oralna medicina I ,   PRK
5H
 12:15 


Oralna medicina I ,   PRK
5L
 12:30 

 12:20         
 
 
 
 12:40         
 
 
 
 13:00         
 
 
 

Oralna medicina I ,   PRK
5D
 13:15 


Oralna medicina I ,   PRK
5K
 13:15 

 13:20         
 
 
 
 13:40         
 
 
 
 14:00   

Oralna medicina I ,   PRK
5C
 14:00 


Oralna medicina I ,   PRK
5F
 14:00 

     
 
 
 
 14:20         
 
 
 
 14:40         
   
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 

Dentalna implantologija
6

 18:20         
 
 
 
 18:40         
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17