Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu NOVA PRETKLINIČKA VJEŽBAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3M
 08:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3N
 08:00 

   

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
J. Viskić
3A
 08:00 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
J. Viskić
3B
 08:00 

 
 
 
 
 08:20       
 
 
 
 08:40       
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3M
 08:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3N
 08:45 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
J. Viskić
3A
 08:45 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
J. Viskić
3B
 08:45 

 
 
 09:00       
 
 
 
 09:20       
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3M
 09:30 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3N
 09:30 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
J. Kranjčić
3G
 09:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
J. Kranjčić
3H
 09:30 

 
 09:40       
 
 
 
 10:00       
 
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3K
 10:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3L
 10:15 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
J. Kranjčić
3G
 10:15 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
J. Kranjčić
3H
 10:15 

 10:20       
 
 
 
 10:40       
 
 
 
 11:00 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3K
 11:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3L
 11:00 

       
 
 
 
 11:20         
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
S. Milardović Ortolan
3E
 11:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
S. Milardović Ortolan
3F
 11:30 

 
 11:40       
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3K
 11:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3L
 11:45 

 
 
 12:00       
 
 
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3I
 12:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3J
 12:15 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
S. Milardović Ortolan
3E
 12:15 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
S. Milardović Ortolan
3F
 12:15 

 12:20     
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
M. Jakovac
3M
 12:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
M. Jakovac
3N
 12:30 

 
 12:40     
 
 
 
 13:00   

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3I
 13:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3J
 13:00 

   
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
M. Jakovac
3M
 13:15 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
M. Jakovac
3N
 13:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3A
 13:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3B
 13:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3E
 13:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3F
 13:15 

 13:20   
 
 
 
 13:40   
 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3I
 13:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3J
 13:45 

 
 
 14:00 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
L. Bergman
3I
 14:00 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
L. Bergman
3J
 14:00 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3A
 14:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3B
 14:00 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3E
 14:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3F
 14:00 

 
 
 
 
 14:20   
 
   
 
 14:40     
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
L. Bergman
3I
 14:45 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
L. Bergman
3J
 14:45 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3A
 14:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3B
 14:45 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3E
 14:45 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3F
 14:45 

 
 
 15:00     
 
 
 
 15:20     
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
A. Carek
3K
 15:30 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
A. Carek
3L
 15:30 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3C
 15:30 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3D
 15:30 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3G
 15:30 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3H
 15:30 

 
 15:40     
 
 
 
 16:00     
 
 
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
A. Carek
3K
 16:15 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
A. Carek
3L
 16:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3C
 16:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3D
 16:15 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3G
 16:15 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3H
 16:15 

 16:20     
 
 
 
 16:40     
 
 
 
 17:00 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
A. Ćatić
3C
 17:00 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
A. Ćatić
3D
 17:00 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3C
 17:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3D
 17:00 

 

Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3G
 17:00 


Pretklinička restaurativna dentalna medicina ,   PRK
3H
 17:00 

 
 
 
 
 17:20     
 
 
 
 17:40     
 

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
A. Ćatić
3C
 17:45 


Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika ,   PRK
A. Ćatić
3D
 17:45 

   
 
 
 18:00         
 
 
 
 18:20         
 
   
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17