Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu GUND. 5 PREDAVAONICA

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 

Fiksna protetika I
4

Mobilna protetika I
4

Onkologija i radioterapija
4

Imunologija ,   S
2F
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2G
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2H
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2J
 08:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Pretklinička restaurativna dentalna medicina
3

 08:20 
 
 
 
 08:40 
 
 
 
 09:00 

Propedeutika dječje dentalne medicine
4

Kirurgija
4

Pretklinička parodontologija
4

Imunologija ,   S
2F
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2G
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2H
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2J
 09:00 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
M. Jakovac
3

 
 
 
 09:20 
 
 
 
 09:40 
 

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
2

Imunologija ,   S
2D
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2I
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2K
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2L
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Oralna higijena ,   P
4
 09:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Oralna higijena ,   S
4
 09:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Pretklinička oralna kirurgija
4

 

Interna medicina
3

 
 
 10:00   
 
 
 
 10:20   
 
 

Patologija
2

Imunologija ,   S
2D
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2I
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2K
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2L
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 

Imunologija ,   S
2A
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2B
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2C
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2E
 10:30 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Interna medicina
3

 
 10:40   
 
 
 
 11:00   
 
 
 

Patologija
2

 

Imunologija ,   S
2A
 11:15 
Tjedni: 7 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2B
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2C
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15


Imunologija ,   S
2E
 11:15 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00 

Patologija ,   S
2A
 12:00 


Patologija ,   S
2B
 12:00 


Patologija ,   S
2C
 12:00 


Patologija ,   S
2D
 12:00 

       
 
 
 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
 

Patologija ,   S
2E
 12:45 


Patologija ,   S
2F
 12:45 


Patologija ,   S
2K
 12:45 


Patologija ,   S
2L
 12:45 

 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
 

Endodoncija I
5

 
 13:40         
 
 
 
 14:00         
 
 
 

Oralna medicina I
5

 14:20         
 
 
 
 14:40         
 
 
 
 15:00 

Mobilna protetika II
5

       
 
 
 

Uvod u dentalnu medicinu ,   P
1
 15:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5


Uvod u dentalnu medicinu ,   S
1
 15:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 15:20       
 
 
 
 15:40       
 

Fiksna protetika II
5

Klinička parodontologija
5

 
 
 16:00 

Engleski jezik I
1

   
 
 
 
 16:20     
 
 

Dječja i preventivna dentalna medicina I
5

Oralna kirurgija I
5

 
 16:40     
 

Engleski jezik I
1

 
 
 17:00     
 
 
     

Dentalna fotografija ,   S
4
 17:15 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5


Dentalna fotografija ,   L
4
 17:15 
Tjedni: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 17:20       
 
 

Imunologija
2
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

Socijalna medicina i epidemiologija
2
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

 
 
 17:40     
 

Etika
1

Bol ,   P
4
 17:45 
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10


Bol ,   S
4
 17:45 
Tjedni: 11 , 12 , 13 , 14 , 15

 
 
 18:00   
 
 
 

Imunologija
2
Tjedni: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

Osnove estetike u dentalnoj medicini
6

Mikroskop u dentalnoj medicini
6

 18:20 
 
     
 
 18:40     
 
 
 
 19:00 

Opća i socijalna dentalna medicina
2

Dentalna medicina starije životne dobi
6

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini
6

   
 
 
 
 19:20     
 
 
 
 19:40     
       
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17