Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA HISTOLOGIJA PRAKTIKUM

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 

Fiziologija
2H

 
 08:40         
 
 
 
 09:00         
 
 
 

Fiziologija
2H

 09:20         
 
 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00     

Fiziologija
2H

Histologija s embriologijom ,   L
1C
 10:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1D
 10:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1E
 10:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1F
 10:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1G
 10:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1H
 10:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1I
 10:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1J
 10:00 

 
 
 
 
 10:20       
 
 
 
 10:40       
   

Histologija s embriologijom ,   S
1C
 10:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1D
 10:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1E
 10:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1F
 10:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1G
 10:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1H
 10:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1I
 10:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1J
 10:45 

 
 
 11:00         
 
 
 
 11:20         
 
   
 
 11:40           
 
 
 
 12:00       

Histologija s embriologijom ,   L
1K
 12:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1L
 12:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1M
 12:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1N
 12:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1O
 12:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1P
 12:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1R
 12:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1S
 12:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1T
 12:00 


Histologija s embriologijom ,   L
1U
 12:00 

 
 
 
 
 12:20         
 
 
 
 12:40         
 

Histologija s embriologijom ,   S
1K
 12:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1L
 12:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1M
 12:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1N
 12:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1O
 12:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1P
 12:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1R
 12:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1S
 12:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1T
 12:45 


Histologija s embriologijom ,   S
1U
 12:45 

 
 
 13:00         
 
 
 
 13:20         
 
   
 
 13:40           
 
 
 
 14:00           
 
 
 
 14:20           
 
 
 
 14:40           
 
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17