Akademska godina 2019/2020, zimski semestar

Raspored za dvoranu ŠALATA FIZIOLOGIJA PRAKTIKUM

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak
 08:00           
 
 
 
 08:20           
 
 

Fiziologija ,   S
2G
 08:30 


Fiziologija ,   S
2I
 08:30 


Fiziologija ,   S
2J
 08:30 

 
 08:40         
 
 
 
 09:00         
 
 
 

Fiziologija ,   S
2G
 09:15 


Fiziologija ,   S
2I
 09:15 


Fiziologija ,   S
2J
 09:15 

 09:20         
 
 
 
 09:40         
 
 
 
 10:00     

Fiziologija ,   S
2G
 10:00 


Fiziologija ,   S
2I
 10:00 


Fiziologija ,   S
2J
 10:00 

   
 
 
 
 10:20         
 
 
 
 10:40         
   
 
 
 11:00           
 
 
 

Fiziologija ,   S
2B
 11:15 


Fiziologija ,   S
2C
 11:15 


Fiziologija ,   S
2K
 11:15 


Fiziologija ,   S
2L
 11:15 

Fiziologija
2D

 11:20       
 
 
 
 11:40       
 
 
 
 12:00     

Fiziologija ,   S
2B
 12:00 


Fiziologija ,   S
2C
 12:00 


Fiziologija ,   S
2K
 12:00 


Fiziologija ,   S
2L
 12:00 

Fiziologija ,   S
2D
 12:00 


Fiziologija ,   S
2A
 12:30 


Fiziologija ,   S
2E
 12:30 


Fiziologija ,   S
2F
 12:30 


Fiziologija ,   S
2D
 12:45 


Fiziologija ,   S
2A
 13:15 


Fiziologija ,   S
2E
 13:15 


Fiziologija ,   S
2F
 13:15 

 
 
 
 
 12:20       
 
 
 
 12:40       
 

Fiziologija ,   S
2B
 12:45 


Fiziologija ,   S
2C
 12:45 


Fiziologija ,   S
2K
 12:45 


Fiziologija ,   S
2L
 12:45 

 
 
 13:00       
 
 
 
 13:20       
 
   
 
 13:40         
 
 
 
 14:00       

Fiziologija ,   S
2A
 14:00 


Fiziologija ,   S
2E
 14:00 


Fiziologija ,   S
2F
 14:00 

 
 
 
 
 14:20         
 
 
 
 14:40         
   
 
 
 15:00           
 
 
 
 15:20           
 
 
 
 15:40           
 
 
 
 16:00           
 
 
 
 16:20           
 
 
 
 16:40           
 
 
 
 17:00           
 
 
 
 17:20           
 
 
 
 17:40           
 
 
 
 18:00           
 
 
 
 18:20           
 
 
 
 18:40           
 
 
 
 19:00           
 
 
 
 19:20           
 
 
 
 19:40           
 
 
 


Vrste nastave
 Predavanja 
 Laboratorijske vježbe 
 Seminar 
 Kliničke vježbe 
 Posebne kliničke vježbe 
 Vježbe tjelesnog odgoja 
 Pretkliničke vježbe 
 Auditorne vježbe 

Vrijeme objave: 18.07.2019 10:17